Neptunea pribiloffensis, the Pribiloff Whelk

This is a good image of a Pribiloff Whelk.